Wanneer je al langere tijd onder behandeling bent voor je Crohn, betekent dat dat je minder klachten zou moeten ervaren. Samen met de arts zal je streven naar het in remissie brengen van je ziekte. Remissie betekent dat je geen last hebt van symptomen en je beter voelt dan voor de opvlamming van je ziekte. De kwaliteit van je leven zal hiermee verbeteren. De corticosteroïden dienen op dat moment te zijn afgebouwd (steroïdvrije remissie). In de behandelingsstrategie van de ziekte van Crohn worden vaak twee fases onderscheiden: de remissie-inductiefase en de onderhoudsfase. In de remissie-inductiefase wordt getracht de ziekte tot rust te brengen. De onderhoudsfase van de ziekte is een lange termijn planning, hier wordt geprobeerd om de ziekte in remissie te houden. De ziekte van Crohn is een chronische ziekte en de behandeling is hier ook op gericht.

Maar wanneer is de ziekte nu precies in remissie? Jouw arts kan je dat goed vertellen. Bespreek met hem of haar op regelmatige basis hoe het met je gaat. Voel je je zoals voordat je klachten van Crohn had? Kun je alles weer doen zoals voorheen? Bespreek wat je van je behandeling mag verwachten en wat realistische doelen voor de toekomst voor jou zijn.

Deze tekst is gebaseerd op verschillende wetenschappelijke bronnen
  • Crohn’s and Colitis Foundation of America (CCFA)
  • Dignass et al, Journal of Crohn's and Colitis (2010) 4, 28–62